Leszek Jaworski

.Założyciel Ośrodka ISTDP oraz Instytutu ISTDP, psychoterapeuta ISTDP z ponad 20-letnim doświadczeniem. Nauczyciel i superwizor ISTDP, rekomendowany przez Instytut ISTDP w Waszyngtonie i Jona Fredericksona.

Leszek Jaworski to certyfikowany psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem i bogatą ścieżką szkoleniową.

Jego specjalizacją jest Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP). Pracuje jako nauczyciel i superwizor tej metody.

Uzyskane certyfikaty:

  • Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 2021 roku.
  • Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii od 2008 roku.
  • Certyfikowany psychoterapeuta ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) według IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) od 2014 roku.

Studia i szkolenia

  • W 2006 roku ukończył 4-letnie Studium Psychoterapii oraz 2-letnie Studium Terapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
  • Kolejnym etapem było 2-letnie Studium Terapii Grupowej, które rozwinęło jego umiejętności w prowadzeniu terapii grupowej.

Od 2008 roku Leszek Jaworski konsekwentnie rozwija swoją praktykę w nurcie ISTDP:

  • Ukończył 2-letni kurs wstępny ISTDP, zdobywając fundamentalną wiedzę na temat tej metody.
  • Następnie przeszedł 3-letni Core Training ISTDP.

Jego pasja i zaangażowanie zaowocowały udziałem w Advanced Core Training ISTDP od 2015 roku, co pozwala mu na stosowanie zaawansowanych technik w pracy z pacjentami.

Od 2020 roku bierze udział w 3-letnim kursie superwizorsko-nauczycielskim ISTDP pod okiem Jon Fredericksona, co umożliwia mu dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi terapeutami.

Doświadczenie

Od czerwca 2005 roku do sierpnia 2012 roku pracował jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy w NSPL „PSYCHE”, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Płońsku. 

W okresie od września 2005 do grudnia 2008 roku odbywał staż w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie prowadził zarówno indywidualną, jak i grupową psychoterapię pacjentów z różnymi zaburzeniami (m.in. zaburzenia nastroju, nerwicowe, osobowościowe i zachowania). Dodatkowo prowadził zajęcia dla studentów Studium Psychoterapii oraz Trening Czujności.

Od stycznia 2009 roku do czerwca 2021 roku był członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji, gdzie kontynuował pracę jako terapeuta, prowadząc terapie indywidualne i grupowe w nurcie ISTDP.

Działalność w organizacjach psychoterapeutycznych:

W latach 2013-2016 LEszek Jaworski pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej w Naukowym Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej.

W latach 2015-2021 był aktywnym członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

W latach 2016-2022 pełnił funkcję członka Zarządu Sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii.

Leszek Jaworski stale superwizje swoją pracę, zarówno psychoterapeuty, jak i nauczyciela. Odbywał superwizję u wielu uznanych i doświadczonych superwizorów, m.in. u Zofii Milskiej-Wrzosińskiej, Aliny Neugebauer, Jerzego Dmuchowskiego, Bogdana de Barbaro, Andrzeja Wiśniewskiego, Jona Fredericksona, Patricię Coughlin, Allana Abbasa, Roberta Neborsky’ego, Kes Cornelissena, Josette ten Have-de Labije.

Aktualnie Leszek Jaworski prowadzi praktykę psychoterapeutyczną w swoim Ośrodku ISTDP oraz szkoli w ramach Instytutu ISTDP w Warszawie. Dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu przyczynia się do rozwoju psychoterapii, zarówno jako terapeuta, jak i jako nauczyciel i superwizor.

Konferencje:

1. Uniwersytet Warszawski: „Konferencja z udziałem Alice Miller”, 2001

2. Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Dylematy etyczne w pracy psychoterapeuty” 10/2005

3. Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Przywiązanie: od teorii do praktyki” 10/2006

4. Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Zaburzenia osobowości w praktyce klinicznej” 10/2007

5. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej „Rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna” kwiecień 2008 6. Laboratorium Psychoedukacji: „Konferencja z okazji XXX-lecia LP” 05/2008

7. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej: Diagnoza w Psychoterapii Psychodynamicznej” 06/2009

8. PSIP: „Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać?” 09/2010

9. Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Psychoterapia wobec nowych zjawisk społeczno-kulturowych” 10/2010

10.  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej: „Problemy współczesnej psychoterapii” 09/2011

11.  Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna” 10/2012

12.  Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Granice Psychopatologii, granice psychoterapii”, 10/2013r.

13.  PSIP: „Integracja w psychoterapii. Skuteczność i ograniczenia” 06/2014

14.  „Psychoterapia i miłość romantyczna”. Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. 09/2014r.

15.  Klinika Psychiatrii UMB, Podlaska Konferencja Psychoterapeutyczna: „Psychodynamiczna diagnoza strukturalna i jej konsekwencje dla techniki leczenia” 11/2015

16.  „Rewolucja w psychoterapii. Nowe idee, badania i praktyka”. Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. 06/2016r.

17.  Konferencja Trzech Sekcji PTP: „Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”. 10/2016r.

18.  Centrum ISTDP: „Droga do nieświadomości” 05/2017

19.  PSIP: „Integracja psychoterapii w dezintegrującym się świecie” 06/2017

20.  NTPP: „Regulacja emocji – wehikuł zmiany w psychoterapii”  04/2018

21.  Laboratorium Psychoedukacji : „Znękany świat – jak psychoterapia może nam pomóc? Nadzieje i iluzje” 08/2018

22.  Sentio Polski Instytut ISTDP „Uległość i opozycyjność w ujęciu ISTDP” 11/2018

23.  Laboratorium Psychoedukacji: Letnia Szkoła Psychoterapii 08/2019

24.  Instytut ISTDP Sentio „Poczucie winy jako centralny punkt w psychoterapii ISTDP” 11/2019

25.  Zastosowanie podejścia „Moment by moment” przy użyciu sekwencji „Interwencja-Odpowiedź”, dr Susan Hajkowski, dr Stephen Beller 11/2020

26.  PSIP: Integracja psychoterapii: badania, doświadczenia, perspektywy 06/2022

Seminaria:

1.     Seminarium superwizyjne prof. Nancy McWilliams 08/2013

2.     Seminarium Zofii Milskiej-Wrzosińskiej 09/2014-06/2015 i 11/2018- 09/2019

3.     Seminarium Tobiasa Nordqvist: „Praca z trójjednym mózgiem – jak integrować myśli, uczucia i zachowania” 09/2019 PSIP

4.    Zaprzeczenie, seminarium Tobiasa Nordqvist, 2020

5.     Neurobiologia poczucia winy i jej aspekty psychorerapetyczne, Monica Urru on-line 2020

6.     Prezentacja pracy z pacjentem wysokooporującym w modelu ISTDP, Susan Hajkowski, Dr Stephen Buller on-line

7.     Zrozumieć traumę, Tobias Nordqvist 2020 on-line

8.     Praca z pacjentem z kruchym ego, Jon Frederickson 06/2021

9.     Praca z osobami ze spektrum kruchości, dr Allan Abbass 06/2022 on-line

10.  Praca z pacjentem wysokooporującym, Jon Frederickson on-line 06/2022

11.  Laboratorium Psychoedukacji: Rozumienie złożonych przyczyn cierpienia psychicznego – dr Patricia Coughlin 05/2022

12.  Pracja z osobami z PTSD, dr Allan Abbass 08/2022 on-line

13.  Siła tu i teraz w relacji terapeutycznej, dr Allan Abbas 08/2022 on-line

14.  Seminarium dwuletnie, dr Allan Abbass, praca z pacjentem z kruchym ego 2022/2023